web site hit counter

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بازدید از کارخانه کویرموتور گفت:

«سنگ‌ها را از جلوی پای صنعتگران برمی‌داریم»

روز پنجشنبه "رضا رحمانی" وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جمع صنعتگران و کارآفرینان استان اصفهان حضور یافت و پس از شنیدن مشکلات در این نشت مطبوعاتی گفت: «هدفگذاری وزارتخانه (صمت) در جهت حفظ جریان تولید و اشتغال‌زایی در کشور است و ما سنگ‌ها را از جلوی پای تولیدکنندگان برخواهیم داشت.»

ایشان همچنین با اشاره به مشکلات تولید از قبیل تامین نقدینگی و مواد اولیه، وعده داد که با پیگیری همکاران خود، این مشکلات برطرف خواهد شد.

وزیر در ادامه بازدید از مراکز صنعتی اصفهان از کارخانه کویرموتور و چند خط تولید آن دیدن کرد. در این بازدید رحیم خداپسند مدیرعامل کویرموتور با اشاره به این نکته که در حال حاضر کویرموتور برخی از مدل‌ها را با نصف ظرفیت خود تولید می‌کند به تشریح مشکلات اساسی این صنعت در کشور پرداخت و گفت: «ما در سال ظرفیت تولید 130هزار دستگاه موتورسیکلت اعم از مونتاژ و تولید کامل داخلی را داریم اما در حال حاضر حدود 20هزار دستگاه تولید می‌کنیم. چهار سال قبل که وضعیت اقتصادی بهتر بود این رقم 60هزار دستگاه بود و می بینید که با توجه به جمعیت کشور این ارقام در حال نزول است.

مدیرعامل کویر در ادامه ضمن  اشاره به آمار 25درصدی کویرموتور از سهم بازار موتورسیکلت، گفت: بخاطر آلودگی هوا تصمیم داریم تسهیلات بیشتری را برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی کویر قائل شویم.

کویرموتور همچنین تولید باطری موتورسیکلت‌های برقی را نیز آغاز کرده است که وزیر محترم از روند تولید موتورسیکلت‌های برقی و باطری آنها تقدیر و قول داد که تمام اقدامات حمایتی دولت شامل تولیدات داخلی قرا گیرد تا نیاز کشور تامین شود.

رضا رحمانی وزیر صمت بازدید از کویر گفتگو با رحیم خداپسند مدیرعامل کویرموتور.

رضا رحمانی وزیر صمت بازدید از کویر گفتگو با رحیم خداپسند مدیرعامل کویرموتور.

رضا رحمانی وزیر صمت بازدید از کویر گفتگو با رحیم خداپسند مدیرعامل کویرموتور.

رضا رحمانی وزیر صمت بازدید از کویر گفتگو با رحیم خداپسند مدیرعامل کویرموتور.

.

1398/09/29
تصویر خبری  کویرموتور ، رضا رحمانی ، صنعت ، تولید ، کارآفرینان ، رحیم خداپسند ، موتورسیکلت‌ برقی