تبدیل شرکت یکتازسیکلت کویر به شرکت سهامی عام

بزودیشرکت یکتازسیکلت کویرواردفرابورسمیشود

نظر به تصمیمات شرکت یکتازسیکلت کویر جهت تبدیل به شرکت سهامی عام که به زودی وارد فرابورس خواهد شد، متقاضیان محترم

می‌توانند پس از اطلاع‌رسانی از سایت رسمی و معتبر کویرموتور که متعاقبا اعلام می‌گردد جهت خرید سهام این شرکت اقدام نمایند.

توضیح: اطلاع‌رسانی صرفا از همین سایت صورت می‌پذیرد و سایر سایت‌های نامعتبر با این شرکت مرتبط نمی‌باشند.

کویرموتور/

1398/09/25
تصویر خبری  کویرموتور ، موتورسیکلت ، موتور ، خودرو ، موتورسیکلت برقی ، بورس ، فرابورس