برگزاری دوره آموزش تعمیر انجین موتورسیکلت

برگزاری دوره آموزشی تعمیر انجین موتورسیکلت در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه سال 1397 در محل تعمیرگاه مرکزی شرکت یکتاز سیکلت کویر.

در این دوره نحوه صحیح و اصولی باز و بست انجین به صورت عملی تشریح داده شد و همچنین نکات کلیدی که تعمیرکاران شرکت کویر موتور در طی سال ها تجربه به دست آورده بودند را به تعمیرکاران مجاز انتقال دادند.

در این دوره نمایندگان شرکت از شهرهای تهران، مشهد، اهواز و ...حضور داشتند.

1397/02/24
تصویر خبری  دوره آموزشی - تعمیرات موتورسیکلت -