کویر موتور | افتتاح پنجمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی کـویرمـوتور

افتتاح پنجمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی کـویرمـوتور

در آستانه نوروز باستانی 1397 موجب افتخار است به عرض برساند، پنجمین نمایشگاه و فروشگاه دائمی شرکت یکتاز سیکلت کویر در تهران افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید تا با حضور سبزتان زینت بخش این مراسم باشید.

زمان: 24 و 25 اسفند 1396

آدرس: بلوار اندرزگو، تقاطع بلوار کاوه، ساختمان کیمیا، پلاک 17 افتتاح خواهد شد.

ساعت بازدید: 10:00 الی 20:00

تصویر خبری  نمایشگاه، افتتاحیه، موتورسیکلت، کویرموتور، موتورسینگین،