web site hit counter

شستشو و تمیزکاری موتورسیکلت:...

.

.

.

.

- قبل از شست و شوی موتورسیکلت، از خاموش بودن انجین مطمئن شوید.

- در هنگام شست و شو از نفوذ آب به درون اگزوز و قطعات آن، سیستم ترمز، و سیستم برق جلوگیری کنید.

- پرداخت بیش از حد سطوح رنگ شده با واکس های ترکیبی ممکن است به قسمت های رنگ شده آسیب برساند و رنگ آنها را از بین ببرد.

- می توانید با استفاده از یک پاک کنندۀ مخصوص انجین، روغن ها و گریس های اضافی را از انجین پاک کنید.

- مراقب باشید تا از پاشیده شدن روغن، گریس و مواد مشابه بر روی سطوحی همچون زین، دسته ها و رکاب ها جلوگیری شود زیرا وجود سیالات چرب موجب لغزندگی این سطوح خواهد شده و ایمنی شما را در هنگام سواری به خطر خواهد انداخت.

- در اولین سواری پس از اتمام شست و شو، در سرعت کم ترمزها را به آرامی درگیر کنید تا از قدرت ترمزگیری آنها مطمئن شوید. اگر از قدرت ترمزگیری کاسته شده است، در سرعت کم به آرامی و در چند مرحله ترمزها را درگیر کنید تا سیستم ترمز کاملاً خشک شود.

.

.

9/24/2013
تصویر خبری  شستشو، موتور سیکلت، موتورسیکلت، شستشوی