web site hit counter

 

 

 

 


 

 

چه زیبا است آن لحظه عرفانی که تقدیر الهی بر تغییر طبیعت قرارمی گیرد تا با رویش گلها و آلاله ها بار دیگر  اندیشه را به ژرفای درون هدایت کنیم و با الهام از رموز خلقت، به موهبت زیستن در کنار یکدیگر عشق بورزیم و همزمان با دگرگونی عالم هستی احوال درون را پاک و منزه کرده و فرصت دوباره ورود به دروازه سبز بهاران را همراه با نوای دلنشین پرندگان سرمست جشن بگیریم.


با آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما و خانواده محترم تبریک ما را به مناسبت نوروز باستانی 1392 پذیرا باشید.

 

شرکت یکتاز سیکلت کویر


4/11/2013
تصویر خبری  عید نوروز happy nowruz