web site hit counter

..

.

.شرکت تولیدی و صنعتی یکتاز سیکلت کویر، با میزان تولید 30271 دستگاه موتورسیکلت از تعداد کل 373325 دستگاه در کل ایران در میان 92 شرکت فعال در زمینه تولید موتورسیکلت، موفق به کسب مقام اول تولید موتورسیکلت در ایران در هفت ماه اول سال 1391 گردید.

 

.

.این افتخار بزرگ، برآمده از اعتماد مشتریان و علاقمندانی است که نام کویر را به دلیل تنوع محصولات، رعایت استانداردهای بین المللی و زیست محیطی و تلاش برای تکریم مشتریان و ارتباط هر چه بهتر با آنان انتخاب نموده اند...

.

.

4/11/2013
تصویر خبری  "مقام اول" ، مقام ، اول ،  تولید ، "تولید موتورسیکلت" ، موتورسیکلت ، کویر، کویر موتور، "تولید موتورسیکلت در ایران" ،