web site hit counter

کویر موتور، در راستای ارتقاء هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان و همچنین گسترش شبکه خدمات پس از فروش، اقدام به فعال نمودن سرویس سیار خود در سطح شهر نموده است. این سرویس سیار، بنا به درخواست خریداران محصولات کویر در محل مورد نظر که موتورسیکلت دچار نقص فنی شده است حاضر شده و اقدام به سرویس و تعمیر موتورسیکلت مورد نظر خواهد نمود.

سرویس سیار کویر، با دارا بودن تجهیزات فنی و امکانات مورد نیاز، سطح گسترده ای از نیاز تعمیراتی خریداران را بدون حضور آنها در تعمیرگاه پوشش می دهد.

خریدارانی که هریک از محصولات کویرموتور را خریداری کرده اند میتوانند در صورت نیاز با شماره تلفن 55382308، 55382267، 55382274 و 55382775 تماس حاصل نمایند.

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9493.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9514.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9496.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9497.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9498.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9499.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9500.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9501.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9503.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9519.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9507.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9508.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9509.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9510.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/11/24/Main/9511.Jpg

1394/09/02
تصویر خبری  سرویس-تعمیرگاه-تعمیرکار-کویرموتور